Czym są "Ptasie raje" tworzone w ramach programu Pomagam Ptakom?

Przeczytaj: krótkie wprowadzenie do "Ptasich rajów".

 

Jak włączyć swoją szkołę w tworzenie "Ptasiego raju"?

Wystarczy dołączyć swoją szkołę do uczestnictwa w Konkursie „Tworzymy PTASI RAJ przy naszej szkole”.

 

Na czym polega udział w Konkursie?

Celem Konkursu „Tworzymy PTASI RAJ przy naszej szkole” jest zwiększenie zaangażowania uczniów, rodziców oraz nauczycieli placówki edukacyjnej i lokalnego środowiska na rzecz czynnej ochrony dziko żyjących ptaków.

Konkurs prowadzony jest w ramach kampanii edukacyjnej połączonej ze zbiórką środków na utworzenie przy szkole tzw. „Ptasiego raju” - miejsca edukacji, ochrony i obserwacji ptaków. Każda placówka edukacyjna zakłada własną „Skarbonkę dedykowaną”, która gwarantuje, że wpłacane środki przeznaczone są dla danej szkoły, zgodnie z Regulaminem. 

Zbiórka prowadzona jest w serwisie RatujemyZwierzaki.pl pod adresem:

 

Na co zostaną przeznaczone zebrane środki?

Zebrane środki (zarówno te wpłacone na ogólną Zbiórkę i do szkolnych "Skarbonek") przeznaczone zostaną na zakup zestawów do szybkiego montażu skrzynek lęgowych dla ptaków, karmników i książek tematycznych, a także na zakup i montaż tablic edukacyjnych. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na realizację warsztatów i zajęć praktycznych, bowiem równie istotny obok celu (utworzenie "Ptasiego raju" przy szkole) jest sam proces tworzenia "Ptasiego raju" (formowanie uczestników do bardziej odpowiedzialnego pomagania ptakom) podczas zajęć praktycznych.

Rodzaj i liczba nagród wynika przede wszystkim z zaangażowania danej szkoły w kampanię edukacyjną. W wersji maksymalnej "Ptasi raj" może być wyposażony w co najmniej 20 skrzynek lęgowych, (a kolejnych 20 przekazanych zostanie uczestnikom zajęć), kilka karmników i tablicę edukacyjną. Dodatkowo placówka oprócz książek tematycznych, otrzyma również certyfikat doceniający zaangażowanie szkoły za włączenie w niej edukacji praktycznej na rzecz ochrony dziuplaków i ich obserwacji.

 

W jakie sposób nagrody zostaną podzielone na poszczególne szkoły?

W uproszczeniu można powiedzieć, że wedle reguły: im większe wyniki zbiórki do szkolnej Skarbonki, tym więcej nagród. Przyznawanie nagród nastąpi z dwóch puli:

  • INDYWIDUALNEJ, czyli Skarbonki dedykowanej - tutaj każda szkoła otrzyma nagrody zgodnie z wynikami własnej zbiórki (zobacz Regulamin pkt. 5.2),
  • OGÓLNEJ, czyli ze środków wpłaconych poza "Skarbonkami dedykowanymi" - tutaj szkoły (przynajmniej te najbardziej zaangażowane) otrzymają dodatkowe nagrody.

 

Czy szkoła dostanie tylko to, co zbierze w swojej skarbonce?

Nie. Szkoła ma szansę otrzymać również nagrody sfinansowane ze środków zebranych z puli ogólnej zbiórki (poza "Skarbonkami dedykowanymi"), a także sfinansowanych z dotacji lub przez sponsorów, o których zabiega Organizator.

Tylko w 2020 roku Organizator pozyskał środki na ponad 300 skrzynek lęgowych dla ptaków, które wówczas trafiły do mieszkańców woj. podkarpackiego i do 2 Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów.

 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Konkurs jest przeznaczonych dla placówek edukacyjnych - z miejscowości do 10 tys. mieszkańców zlokalizowanych w woj. podkarpackim - zarówno publicznych i niepublicznych:

  • szkół podstawowych,
  • szkół ponadpodstawowych,
  • szkół policealnych,
  • szkół artystycznych,
  • szkół specjalnych,
  • placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczych.

 

Czy możliwe jest utworzenie "Ptasich rajów" przy szkołach spoza woj. podkarpackiego lub z miast o liczbie większej niż 10.000 mieszkańców?

Tak, ale poza niniejszym Konkursem w formule odpłatnej. Szkoły zainteresowane ofertą współpracy prosimy o podjęcie Kontaktu.

 

Czy możliwe jest utworzenie "Ptasich rajów" przy instytucjach innych niż szkoły?

Tak, ale poza niniejszym Konkursem w formule odpłatnej. Przedszkola, domy seniorów lub instytucje kultury zainteresowane ofertą współpracy prosimy o podjęcie Kontaktu.

 

Kiedy można zgłosić szkołę do udziału w Konkursie?

Zgłoszenia placówki do udziału w Konkursie można dokonać do 31 października 2021 r.

Im szybciej, tym lepiej, bo więcej czasu pozostaje na aktywizowanie społeczności lokalnej do zasilania szkolnej Skarbonki dedykowanej. 

Uwaga: przyjmowanie zgłoszeń może zostać zakończone przez Organizatora wcześniej, przed podanym terminem.

 

Kiedy można rozpocząć zbiórkę?

Tego samego dnia po uzyskaniu informacji zwrotnej od Organizatora (wysłanej mailem, zwykle następnego dnia roboczego po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzającej przyjęcie szkoły do uczestnictwa w Konkursie) oraz po założeniu Skarbonki dla swojej szkoły.

 

W jaki sposób można zgłosić szkołę do Konkursu?

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie mailowej.

Adres mailowy oraz treść zgłoszenia (do przeklejenia i wysłania) zamieszczona została w Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. (Regulamin do pobrania został zamieszczony na dole strony).

 

Jak złożyć szkolną "Skarbonkę dedykowaną"?

Instrukcję założenia „Skarbonki dedykowanej” stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. (Regulamin do pobrania został zamieszczony na dole strony).

 

Jak długo można prowadzić zbiórkę do szkolnej "Skarbonki dedykowanej"?

Zbiórka pozostanie aktywna od dnia założenia Skarbonki dedykowanej do 31 grudnia 2021 r.

 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, wyniki zbiórek?

Wyniki zbiórki zostaną oficjalnie podane do wiadomości publicznej do 10 stycznia 2022 r.

Uwaga: aktualne wyniki zbiórki ogólnej oraz "Skarbonek" szkół biorących udział w Konkursie można śledzić na stronie zbiórki: www.ratujemyzwierzaki.pl/ptasieraje.

 

Kiedy przewidziane jest przekazanie nagród?

Zasadnicza cześć nagród przekazana zostanie po zakończeniu zbiórki od 11 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Proces ich przekazywania może zostać skrócony albo wydłużony w zależności od wyników zbiórki, tj. liczby i rodzaju nagród.

Organizator zastrzega możliwość przekazywania nagród już w czasie trwania zbiórki (np. na podstawie uzyskiwania poszczególnych progów w Skarbonce dedykowanej danej szkoły albo uzgodnień ze sponsorami o dofinansowaniu konkretnej placówki).

 

Kto jest pomysłodawcą Konkursu i Akcji?

Pomysłodawcą i realizatorem akcji „Tworzymy PTASIE RAJE - Pomagam Ptakom” oraz organizatorem niniejszego Konkursu jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda”.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o ich zadawanie wyłącznie w formie pisemnej przez formularz Kontaktu.