Realizowane i zrealizowane inicjatywy

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie.

Działaj z nami
 • „Ptasie raje - międzypokoleniowa inicjatywa na rzecz ochrony ptaków rodzimych gatunków”

  Realizacja: od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

  Projekt: „Ptasie raje - międzypokoleniowa inicjatywa na rzecz ochrony ptaków rodzimych gatunków” został dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

  Uczestnikami projektu są przede wszystkim seniorzy. Podopieczni dwóch placówek wsparcia dziennego dla seniorów z powiatu przeworskiego woj. podkarpackiego:

  • Dziennego Domu Senior WIGOR w Białobokach (gmina Gać,)
  • Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w Hucisku Jawornickim (gmina Jawornik Polski).

  Dodatkowo uczestnikami projektu są nie-seniorzy, zarówno dzieci i dorośli, mieszkańcy obszarów wiejskich Pogórza Dynowskiego.

   

  Działania projektu obejmują dwa tematy:

  • ochronę dawnych odmian drzew owocowych,
  • ochronę rodzimych gatunków ptaków.

  Tematem dominującym (co wynika z nazwy projektu) jest ochrona dziuplaków.

 • "NaWsi.PomagamPtakom.pl Akcja ochrony dziuplaków rodzimych gatunków na terenach wiejskich Pogórza Dynowskiego"

  Realizacja: do 31.12.2020 r.

  Odbiorcy: 130 mieszkańców obszarów wiejskich woj. podkarpackiego, szczególnie ze środkowo-północnej części Pogórza Dynowskiego.

  Założeniem projektu było przekazanie uczestnikom projektu po 2 zestawów budek dla ptaków (typu A/A1), łącznie 260 szt.

   

  Uczestnictwo na podstawie kolejności zgłoszeń oraz prawidłowego rozwiązaniu quizu na temat dziuplaków mniejszych i prawidłowego montażu skrzynek lęgowych.

   

  Warunkiem nieodpłatnego otrzymania 2 zestawów budek dla ptaków było:

  • zmontowanie i zawieszenie skrzynek lęgowych na terenie własnej posesji (przy domu, w ogrodzie, sadzie),
  • udokumentowanie faktu montażu i zawieszenia skrzynek: zdjęciem lub filmikiem.

   

  Projekt "Na Wsi.PomagamPtakom.pl Akcja ochrony dziuplaków rodzimych gatunków na terenach wiejskich Pogórza Dynowskiego" został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

  Dzięki dofinansowaniu wszelkie działania projektu (utworzenie serwisu internetowego: nawsi.pomagamptakom.pl, opracowanie filmiku instruktażowego, ulotki i quizu) oraz przekazane budki lęgowe dla ptaków były bezpłatne dla jego uczestników.

   

  Zobacz jak pięknie spisali się nasi uczestnicy TUTAJ