Ochrona danych osobowych

Chcemy pozostać w kontakcie zgodnie z obowiązującym prawem i wysokimi standardami kultury komunikacyjnej, dlatego prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Fundację "Tradycyjna Zagroda". 

 

Chcemy poinformować Cię, jakie dane są przechowywane i w jaki sposób są one wykorzystywane. 

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych Fundacji “Tradycyjna Zagroda”. Na stronach internetowych, nie należących do Fundacji, do których prowadzą linki zewnętrzne, może istnieć inna polityka prywatności.

 

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Fundacja “Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 585, kod pocztowy 37-220, poczta Kańczuga tel. 789-449-517, e-mail: biuro@tradycyjnazagroda.pl.

 

Fundacja “Tradycyjna Zagroda” ustanowiła INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: biuro@tradycyjnazagroda.pl.

 

Podstawa prawna do korzystania z Twoich danych:

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi lub informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację “Tradycyjna Zagroda”, przysługują Ci następujące prawa:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Retencja danych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których są gromadzone, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Odbiorcy danych:

W niektórych przypadkach, do Twoich danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, doradcze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.