Cel i przebieg zbiórki

Celem zbiórki jest utworzenie „Ptasich rajów” miejsc ochrony i obserwacji oraz edukacji o dziuplakach mniejszych przy szkołach podstawowych na terenie woj. podkarpackiego. Zbiórka miała pozwolić na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci, podczas których wspólnie tworzyć mamy skrzynki lęgowe dla ptaków. Później te skrzynki planujemy umieścić w wybranym miejscu (np. przy szkole), z którego powstanie "Ptasi raj".

 

Początkowo była to zbiórka społeczna pod nazwą „Kocie reparacje”, aby zwrócić uwagę na pewien nieprzyjemny, ale warty odnotowania fakt (potwierdzony obserwacjami i badaniami), że koty są doskonałymi drapieżnikami i świetnymi łowcami. Polowanie na ptaki jest częścią zwykłych kocich zabaw, które dla wielu podlotków kończą się tragicznie. Skoro kociej natury nie jesteśmy w stanie zmienić, to próbowaliśmy pobudzić myślenie i włączyć odpowiedzialność, szczególnie wśród miłośników kotów, że warto zadośćuczynić szkodom czynionym przez ich milusińskich.

 

Następnie ogłosiliśmy konkurs dla Szkół Podstawowych. Chęć dołączenia do zbiórki (zbierania funduszy na działania chroniące dziuplaki w swojej szkole) zgłosiło 5 placówek.

 

 

Wynik zbiórki

W wyniku zbiórki prowadzonej za pośrednictwem społeczności "RatujemyZwierzaki.pl" oraz zbiórek prowadzonych w 5 Szkołach Podstawowych zebrana została kwota: 2.376,09 zł (117 wpłat). Zebrane środki pochodzą z następujących źródeł:

 • skarbonki szkolne - łącznie: 1120 zł,
 • darowizna od firmy MEGAN z Krakowa producenta karmy dla ptaków i innych zwierząt: 250 zł,
 • indywidualne wpłaty od osób fizycznych: 1006,09 zł.

Bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty! Ważniejsze od wyników jest zaangażowanie uczniów i nauczycieli w działania chroniące ptaki rodzimych gatunków.

 

Wyniki zbiórek do skarbonek w poszczególnych szkołach:  

 • Szkoła Podstawowa w Gaci: 779 zł.
 • Szkoła Podstawowa w Markowej: 200 zł.
 • Szkoła Podstawowa w Ostrowie: 110 zł.
 • Szkoła Podstawowa w Dębowie: 30 zł.
 • Szkoła Podstawowa w Białobokach: 1 zł.

 

Zgodnie z Regulaminem zbiórki zostały określone progi: 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł i 3000 zł, których osiągnięcie odpowiada uzyskanym nagrodom. Zatem wedle Regulaminu konkursu tylko 1 szkoła (w Gaci) uzyskała wynik (drugi próg: 750 zł) zapewniający uzyskanie następujących nagród: tytuł (dyplom uznania) „Szkoła Zaangażowana w Tworzenie PTASIEGO RAJU”, 5 zestawów budek lęgowych do samodzielnego montażu (w tym dostawa/wysyłka materiałów) wraz z filmowym instruktażem montażu budek lęgowych oraz ulotkami dot. ich prawidłowego zawieszania, a także książki o ptakach polski do biblioteki szkolnej.

Ale, ale... dzięki włączeniu się firm i fundacji korporacyjnych zdecydowaliśmy o nagrodzeniu wszystkich szkół, które wzięły udział w inicjatywie „Tworzymy PTASIE RAJE przy naszych szkołach”.

 

Dodatkowi sponsorzy - większe nagrody

Do kwoty 2.376,09 zł zebranej w zbiórce dodać należy 6.000 zł, które przekazała firma WARBUD S.A. wraz z Fundacją „WARBUD warto pomagać”. To dzięki zaangażowaniu firmy WARBUD i jej Fundacji możliwe stanie się utworzenie dwóch „Ptasich rajów”.

 

Dla przejrzystości chcemy również dodać, że dodatkowe warsztaty dla dzieci i seniorów (zrealizowane już w 2020 r.) oraz zakupiony sprzęt i narzędzia do ich realizacji sfinansowane zostały również sfinansowane z dotacji przekazanych przez Fundację PGNiG oraz Fundacji PZU. Sprzęt ten posłuży w realizacji zajęć prowadzonych w ramach inicjatywy „Tworzymy Ptasie raje”.

 

Biorąc pod uwagę zaangażowanie i uzyskane wyniki zbiórek w poszczególnych szkołach zdecydowaliśmy o przekazaniu następujących nagród:

 1. w Gaci utworzymy „Ptasi raj”, który wyposażony zostanie w 20 skrzynek lęgowych. Uczniowie wezmę udział w 4 warsztatach tworzenia skrzynek lęgowych dla ptaków pn. „Zrób to sam: montaż skrzynki lęgowej”. Uczniowie wezmą udział również w warsztacie „Prawidła zawieszania skrzynek lęgowych”. Dodatkowo szkoła otrzyma książki o ptakach do biblioteki szkolnej.
 2. w Markowej utworzymy „Ptasi raj”, który wyposażony zostanie w 15 skrzynek lęgowych. Uczniowie wezmę udział w 2 warsztatach tworzenia skrzynek lęgowych dla ptaków pn. „Zrób to sam: montaż skrzynki lęgowej”. Uczniowie wezmą udział również w warsztacie „Prawidła zawieszania skrzynek lęgowych”. Dodatkowo szkoła otrzyma książki o ptakach do biblioteki szkolnej.
 3. w Ostrowie: uczniowie otrzymają 5 zestawów budek lęgowych do samodzielnego montażu wraz z filmowym instruktażem montażu budek lęgowych oraz ulotkami dot. ich prawidłowego zawieszania. Dodatkowo szkoła otrzyma książki o ptakach do biblioteki szkolnej.
 4. w Dębowie: uczniowie otrzymają 2 zestawy budek lęgowych do samodzielnego montażu wraz z filmowym instruktażem montażu budek lęgowych oraz ulotkami dot. ich prawidłowego zawieszania.
 5. w Białobokach: uczniowie otrzymają 1 zestaw budki lęgowej do samodzielnego montażu wraz z filmowym instruktażem montażu budek lęgowych oraz ulotkami dot. ich prawidłowego zawieszania.

 

Termin i sposób przekazania nagród uzgodniony zostanie osobno z każdą ze szkół.

 

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie zarówno wszystkim osobom wpłacającym, a także wszystkim osobom organizującym zbiórki w Szkołach Podstawowych.