Pleszka

Wygląd

Pleszka, nazwa naukowa Phoenicurus phoenicurus – to zestawienie greckich słów phoinós – czyli krwista czerwień, oraz urá – oznaczający ogon, które doskonale opisuje wygląd samca pleszki. Ma on czarne gardło, intensywnie rdzawo-pomarańczowo-czerwoną pierś i ogon, białe czoło, popielate ciemię i grzbiet. U pleszek zachodzi wyraźny dymorfizm płciowy – czyli różnice w wyglądzie ze względu na płeć. Pani pleszkowa jest znacznie skromniej ubarwiona od samca, ma szarobrązowy wierzch i płowo biały spód – łatwo ją pomylić z samicą ich kuzyna – kopciuszka.

Długość ciała pleszki to ok 14 cm, natomiast masa waha w się w przedziale 15-20 g. 

Odgłosy

Śpiew pleszki można usłyszeć od kwietnia do końca lipca, jako jeden z pierwszych przed wschodem słońca. Jak u wszystkich przedstawicieli tego gatunku zaczyna się przeciągłym gwizdnięciem, żeby w drugiej części tworzyć urozmaiconą zwrotkę.

„(...) Samce zdradzają swoją obecność śpiewem, rozlegającym się z drzew lub innych wyższych punktów, np. drutów telegraficznych. Śpiew należy do lepszych jakie słyszymy w parkach; składa się z kilku fletów i bardzo miłych, miękkich treli. Rozpoczyna się zawsze od jednego przeciągłego, wyższego i dwóch krótkich, niższych tonów „cii du du ...”. Można by jedynie zarzucić, że jest on zbyt krótki i stale jednakowy, przez co po pewnym czasie nuży słuchacza”

J. Sokołowski „Ptaki ziem polskich”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, str. 316.

Występowanie

Pleszki występują w niemal całej Europie, środkowej Azji i na Bliskim Wschodzie. Mają w zwyczaju zakładać gniazda w borach liściastych, mieszanych, ogrodach, sadach i parkach. Na przełomie września i października pleszki wyruszają w podróż na zimowiska do Afryki i na Półwysep Arabski. Powrócą do nas, jak co roku, na początku kwietnia, rozpoczynając ponownie cykl natury. Pleszka jest objęta w naszym kraju ochroną ścisłą gatunkową.

Odżywianie

Do lęgów przystępują dopiero pod koniec drugiej połowy kwietnia, lub nawet na początku maja. Ma to związek z pojawianiem się większej ilości owadów w tym okresie, które ptaki te, zbierają z pni, gałęzi i liści. Pleszki potrafią zjeść więcej owadów niż same ważą!

Gniazdowanie

Gniazdo pleszki znajduje się zazwyczaj w dziupli o szerokim otworze, budce z rozkutym wejściem przez dzięcioły lub w budce lęgowej przeznaczonej dla większych ptaków (np. szpaków). Dziuplę wybiera samiec, który wabi do niej samicę szeroko rozpościerając czerwony ogon.

Gniazdo składa się zazwyczaj z mchu i suchych liści na zewnątrz, a wewnątrz znajdują się suche pióra. Buduje je samica. Gdy miejsce jest już odpowiednio przygotowane – pleszki przystępują do lęgów. Samica składa 6-7 turkusowych jaj, których wysiadywanie trwa około dwóch tygodni. Pisklęta, dokarmiane przez oboje rodziców, po dwóch tygodniach opuszczają gniazdo.

Zdarza się, że ptaki te powtarzają lęgi. Dzieje się to w okresie pod początku czerwca do połowy lipca, jednak samica składa zazwyczaj mniej jaj. Ornitologom znane są historie, kiedy pleszki z lubością zajmują budki zdewastowane, niekompletne, mocno nadgryzione zębem czasu, z tego względu przyjmuje się, że budką odpowiednią dla pleszki, może być budka półotwarta. 

Ciekawostka

Ze względu na zamiłowanie pleszek do szerokich otworów wlotowych dziupli, zdarza się, że padają one ofiarą przymusowej i nieświadomej adopcji kukułczego jaja, które kolorystycznie bardzo przypomina ich własne. Wówczas pleszki, jako doskonali i troskliwi rodzice, wykarmiają kukułcze pisklę jak własne. Kukułka jest pożytecznym konsumentem owadów i gąsienic, dlatego można przymknąć oko na nieetyczne, w naszym ludzkim pojęciu, zachowanie tych ptaków. Kukułcze dziecię często likwiduje konkurencję w postaci piskląt pleszki. Ptaków tych nie powinno się dokarmiać, jednak zalecane jest postawienie w bezpiecznym miejscu pojemnika z wodą. 

Literatura

A. Kruszewicz, Ptaki Polski, Wyd. II zmienione, Multico, Warszawa 2010, 2018, str. 76-79

L. Svensson, K. Mullarney, D. Zetterstorm, Przewodnik Collinsa „Ptaki”, Multico, Warszawa 2017, str. 280

J. Sokołowski, Ptaki ziem polskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, str. 315-318

W. Taczanowski, Ptaki krajowe, reprint LTO, Lublin 2012, str. 246-248

http://www.ptakipolski.pl/pleszka/